Werken naar een systeem...

>>> Terug

‘Moraal’ is het startpunt van dit initiatief. Het is het beginpunt, dat het constante kader schept, waarbinnen ideeën en activiteiten uitgewerkt kunnen worden. Door het begrip begrijpbaar/inzichtelijk te krijgen en te werken aan een ‘Definitie voor mens zijn’, los van elke geloofsovertuiging maar op basis van ‘Weten’ moet het kunnen leiden naar een andere, nieuwe, menselijkere opstelling.

3 doelen...

1) Binnen dit geschetste kader zijn al talrijke mensen op deze wereld bezig met initiatieven. Een doel van 'het Zeteltje' is dan ook door middel van haar digitale portaal, aandacht vestigen op deze initiatieven, deze te ondersteunen, daarbij aan te haken en zelf ideeën en activiteiten te ontwikkelen en vorm te geven.


(vb)

2) Het portaal zelf moet een verzamelplek worden van zeer interessante gegevens. Een portaal tot ‘Weten’, waar termen en woorden telkenmale verder uitgewerkt/doorgelinkt worden, zodat er een web binnen het web ontstaat, dat uiteindelijk zo omvangrijk wordt, dat het voor vele zaken bekend gaat staan als startpunt.


(vb)

3) Met het behalen van 'een Zeteltje' in de Tweede Kamer bij de verkiezingen van 2007 wordt een begin gemaakt aan de politieke tak van de vereniging, dat naar mate de andere doelstellingen verder gestalte krijgen en door goed kamerwerk te verrichten, uit dient te groeien tot een volwaardige politieke partij in 2011.


(2e kamer)

 

Deze 3 doelen...

brengen een onnoemelijke berg werk met zich mee op velerlei, verschillende vlakken. Veel inzet, hulp, info en geld is nodig wil het organisme zijn beoogde vorm behalen. Wil je meedoen, word dan bijvoorbeeld lid. Geef een donatie, gift of vul/start een fonds). Suggesties... Stuur een mail.

 


>>> Terug