... Over Zetel ambities

De LRVP- hetZeteltje wil de maatschappij inspireren. Door allerlei activiteiten te ontwikkelen, creëren we mogelijkheden voor een inspirerende en spiegel voorhoudende inbreng op allerlei niveaus in het land. Het mooiste wellicht door het werkelijk behalen van een ware Zetel in de Tweede Kamer.

Een en ander krijgt bijvoorbeeld vorm in ‘het Sociaal Programma’. Een programma waar we zo breed mogelijk aandacht voor willen en waarmee we bijvoorbeeld aan de slag gaan op allerlei events & congressen of waarvoor we anderszins uiteenlopende activiteiten proberen .

Heb jij zelf een idee om Nederland beter te maken, dan kan dat worden opgenomen worden in ons programma. Eventueel kunnen dan ook voortkomende activiteiten ter realisering opgepakt cq ondersteund worden. Valt jouw werk binnen ons gedachtenkader dan nodigen we je natuurlijk uit aan te haken en kan dit portaal aandacht genereren voor jou activiteiten.