Bij het begin beginnen...

Concept Verkiezings Programma
Versie 3 de datum juli '06

In tegenstelling tot traditionele politieke partijen vinden wij dat een programma nooit ‘klaar' kan zijn. Het Zetel programma zal altijd ‘in concept' blijven. In onderstaand programma worden niet zozeer ‘vaststaande' voorstellen en ideeen gepresenteerd maar is een vooruitstrevende ‘Begin Again' visie ontstaan, die een goede stap richting een meer ‘Menselijkere Samenleving' aangeeft.

Zo mochten wij onze Inspiratie, Kunstzetel in de Tweede Kamer behalen, dan worden uit onderstaand programma, onderwerpen ‘voorstel klaar' gemaakt en middels ons ‘directe democratie principe' aan de achterban voorgelegd, alvorens een voorstel in de Kamer wordt ingediend.

Onderstaand programma is tot stand gekomen door werk van meerdere mensen. We begrijpen dat het vele malen beter, duidelijker en uitgebreider kan. Afbrekend commentaar geven is echter al te lang de maat in Nederland. Je bent uitgenodigd het sterker te maken.

Muziek luisteren bij het lezen...Indeling:

- Welzijn als Maatschappelijke Wegingsfactor
- Ideeen over Werking van de Staat
- Over Verkeer en Mobiliteit
- Over de Straat, Ruimte en haar Ordening
- Over Weten en er toe komen
- Nederland en de Wereld
- Nederland ontwikkelen door Ontwikkelingshulp
- Nieuw Organiseren
- Gezondheidszorg
- Criminaliteit
- Lukraakpunten

 

Welzijn als Maatschappelijke Wegingsfactor:

terug...

De maatschappij wordt niet vanuit ‘Mens zijn’ maar ‘Economisch’ geleid. Het draait om geld, groei en is een speeltuin van macht. Adam Smits gedachtegoed is hoognodig aan een upgrade toe. Het lichtende voorbeeld hiervoor is het Koningrijk Butan, dat naast traditionele economische maatstaven, Welzijn in al haar facetten uitdrukt in haar nationale economie.

• Maatschappij dient haar denkkader te verruimen. Traditioneel denkkader ‘Streef naar welvaart, dan Zijn we ook Wel’ moet evolueren naar ‘Ten dienste van ons Welzijn, wordt de weg naar Welvaart vorm gegeven’.
• Mensen moeten bij hun Zelf komen en een open houding aannemen. Je buren denken ook dat jou gras groener is dan hun eigen. Ga mensen tegemoet, beleef, geniet, maak, neem deel. Zin moet je je zelf geven.
• Kom tot gemeenschapszin, neem deel aan een vereniging, deel met je buren, zet je in voor de Wereld.
• Onderneem, participeer, creeer

Praktische voorstellen Welzijn:

terug...

 

 

Ideeen over werking van de Staat:

terug...

 

Over Verkeer & Mobiliteit:

terug...

Willen we Amerika achterna, willen we doorslaan in Moeten, in opgejaagdheid, volle agenda’s, rennen en dat aan ons zelf voorbij? Willen we voor samen en menselijkheid of willen we alleen gelukkig zijn, in onze auto op de snelweg, waarop het vaker en vaker steeds minder vooruit gaat?


2km overzicht van km lang bouwput in Amsterdam a.g.v. Noordzuidlijn
Vijzelstraat, Weteringscircuit, Ferdinand Bolstraat

 


Over de Straat, Ruimte en haar Ordening:

terug...

We zijn doorgeslagen, te nuchter en in tegenstelling tot ons open minded zijn, compleet behoudend, duf en suf. Een ongeschreven, futloos compromis tussen bouwwereld, politiek en maatschappij, tussen degelijkheid en kosten moet subiet opgeheven worden. Nog effe en Nederland ziet er helemaal niet meer uit. Waarom nog meer natuur inleveren voor de lelijke bouwblokken, die overal verrijzen. De grond is op dus moeten we creatief worden.

  

Over Weten en er toe komen:

terug...

Je kunt bijna aan elke willekeurige Nederlander iets vragen en hij weet het. Doe die test! Luisteren daarentegen kan die niet, hetgeen het gevolg moet zijn omdat die alles al weet. Dit moet wellicht onze grootste volksziekte blootleggen. We luisteren niet en weten alles. Dat eerste klopt dat tweede denken we alleen en dan nog erger is het, als we het niet weten, verzinnen we het.

 

Nederland en de Wereld:

terug...

Het is een bron van ergernis als Nederland weer eens een zaak uit verleden dient op te helderen en dat er dagenlang gezeurd wordt over excuses wel of niet. Nederland heeft gewoon geen schoon verleden. Verlichting schuilt echter in het feit dat geen enkel volk schoon is. Het is zaak voor de toekomst, ons verleden onder ogen te zien en als land dergelijke fouten niet meer te maken. De nuance mag nooit meer zoekraken. Dat zijn we aan ons zelf verplicht.


 

Nederland ontwikkelen door Ontwikkelingshulp:

terug...

In de hele discussie/houding over Nederland vol etc nemen wij een arrogante houding van superioriteit aan. Wij hebben alles, weten alles en alles wat bij ons aanklopt is lastig en van mindere kwaliteit. Dat we er zelf rijker van kunnen worden, behoort nog nauwelijks bij het gedachtegoed. De wijze van ontwikkelingshulp is echter terecht een onderwerp van discussie.

 

Nieuw organiseren:

terug...

Nieuw organiseren doe je door aan de oplossing van problemen te werken van binnenuit en niet opgelegd middels een wet. Problemen lossen op, als het Zin geeft en als er Wil is. We moeten als gemeenschap enkel het kader bieden en van daaruit zaken en oplossingen laten ontstaan. Mensen betrekken, de kans geven uitwerking te geven aan wat ze echt willen, zodat betrokkenheid en overtuiging ontstaat. Sommige zaken moeten echter gewoon. In een zinvol leven is moeten geen moeten maar wordt het gewoon gedaan.

In de maatschappij speelt zich een treffend voorbeeld af; Iederwijs Scholen. Door CDA is hier fel op gereageerd, als zijnde een vreselijk verschijnsel. Het is een typisch traditionele reactie, die er bijvoorbaat van uit gaat dat als de staat het niet regelt, het niet goed is. Het Zeteltje gaat er niet bij voorbaat uit dat Iederwijs Scholen functioneren maar is het een prachtig ontstaan initiatief, dat nauw gevolgd moet worden en dat ongetwijfeld goede zaken en inzichten in zich draagt, die ernstig aan de orde zullen zijn bij de hervorming van het complete onderwijsstelsel.

 

Gezondheidszorg:

terug...

Bij het Zeteltje bestaat de overtuiging dat veel ziektes ontstaan door slechte gehechtheid, een cultuur van Moeten en Stress, onwetendheid, Angst, groot gevoel van Zinloosheid. Voor de gezondheid word al zoveel geregeld en gedaan, verbeteringen treden zeker op maar er is echt een heleboel mis. De oplossingen uiteindelijk voor de gezondheidszorg zijn oplossingen geheel in de lijn met dit programma. Naar de Essentie , naar de geest. Daar zit het nog niet helemaal goed.

Leuke cijfers over wat er jaarlijks aanklopt bij de gezondheidszorg. Mensen die levensmoe zijn maar waarvan onze Moraal/ Ethiek zegt je moet blijven leven : XXX. XXX Verwonde mensen door toedoen van geweld van anderen. XXX mensen slikken dagelijks Anti depressieve middelen. Bij de jeugd doet zich een omgekeerd hersenproces waarvoor nu al XXX jeugdigen, dagelijks pure speed krijgen toegediend. 17.000 mensen zijn in 2004 behandeld omdat ze zichzelf wat aandeden. 400.000 gevallen van huiselijk geweld.

Meer voorbeelden en uitwerken...


Oplossingen:

 

Criminaliteit:

terug...

Het verdient aanpak oorzaken van criminaliteit weg te nemen naast het traditionele reageren op criminaliteit als het alweer gebeurd is. Nieuw in te richten onderwijs moet aan een mentaliteitsverandering bijdragen en sociale controle dient te verbeteren. De overheid moet haar standpunt loslaten dat de burger incompetent is en haar eigen verantwoordelijk niet kan dragen.

 

Lukraakpunten:

terug... 

Terug naar de top van deze pagina