2006-09-20
<< terug

Over Prinsjesdag...

Voorlaatste alinea uit de troonrede:

‘Over twee maanden kiezen de Nederlanders van achttien jaar en ouder een nieuwe Tweede Kamer. Vrije verkiezingen zijn van essentieel belang voor onze democratie. Zij zijn de uitdrukking van onze individuele vrijheid. Maar zij zijn evenzeer van betekenis voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben voor de wereld om ons heen, voor elkaar en voor onze toekomst’

dus…

geef vooral je stem aan een nieuw en ander geluid want hoe mooi het ‘zoet’ ook allemaal klinkt, er klopt werkelijk van alles niet….

zoals

- Huidige voorspoed is grotendeels het gevolg van de conjunctuur en de ontwikkelingen van de wereldeconomie en nauwelijks van het gevoerde beleid.
- Samen in Nederland, verschillende culturen gaat er nooit van komen, zolang wij Kaaskoppen onze houding niet veranderen.
- De mannen met macht zijn tegen elke vernieuwing van de democratie.
- Millenniumdoelen zullen nooit gerealiseerd worden als we ons beleid niet aanpassen.
- VVD-ers verdelen gewoon niet eerlijk. Over het kapitalisme en haar werking zouden we een maatschappelijke discussie moeten voeren.
- CDA-ers willen de evolutietheorie liefst uit de schoolboeken halen.
- Amerika, Neo Conservatisme en Angst psychologie werkt helaas ook in Nederland.
- Een eerlijk stukje vlees van een gelukkige koe zal dan nooit tot de realiteit gaan behoren.

en meer van zulks! Daags na de prachtige presentatie klinkt binnen de overheid kritiek. Met name door het CPB en de Raad van State. Voor achtergronden gebruik onderstaande link >>>


Reageer op dit item


bron:

Kritisch over Miljoenennota >>>