2006-09-15
<< terug

Technische problemen bij CBS...

Hoe kunnen we dan aanstaande dinsdag blij zijn met al die mooie getallen tijdens Prinsjesdag, die ze ons gaan voorspiegelen als we de trend niet in beeld hebben?Het CBS stuurde ons onderstaande bericht:

De publicatie van enkele statistieken over de verslagmaand juli (die voor september gepland stonden) is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het betreft de statistiek 'Consumptie van huishoudens', de maandelijkseproductie-indices van de industrie en de bouwnijverheid en de maandelijkse omzetstatistieken van verschillende bedrijfstakken, waaronder detailhandel, industrie, bouwnijverheid, energiebedrijven en delfstoffenwinning. Het uitstel is het gevolg van technische problemen bij de ingebruikname van een nieuw CBS-bedrijfsregister.

Centraal Bureau voor de Statistiek


Reageer op dit item


bron:

Website CBS >>>