Afsluiten 21.12.04


Het was mooier geweest, dit laatste bericht van het jaar te voorzien van een document, dat een bredere betekenis geeft aan nat. feesten, zoals Kerstmis. Het is daarvoor nog een jaar te vroeg.

Terugkijkend op dit initiatiefjaar mogen we zeer blij zijn. Het ontwikkelt gewoon goed en of iemand nu aanhaakt, twijfelt of niet, het gedachtengoed wordt breed gedragen in de samenleving.

Wij sluiten dit jaar nu af.
Ruim op, zet recht, klaar je geest en doe goed.
Rituelen maken vrij en geven nieuwe kansen.

Dank voor je interesse, inbreng en meedenken.

Tot 2005!

 


>>> Terug