Disclaimer

De inhoud van de Zetel website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

Het Zeteltje kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website.

In het bijzonder kan het Zeteltje niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van deze website.

© Vereniging het Zeteltje, Amsterdam, 2005
Bronvermelding is verplicht. 
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.