... Over Cijfers & Weten

Ondanks dat iedereen in Nederland alles denkt te weten, blijft er weinig over als je je echt verdiept. Op basis van dit principe is het ook dat er tal van maatregelen en wetten zijn, die niet het juiste dienen of bijvoorbeeld genomen zijn op basis van onjuiste informatie. In het 'Concept Verkiezingprogramma' is hier veel aandacht voor en zijn concrete voorstellen en maatregelen opgenomen om dit te verbeteren.

Het Zeteltje hoopt in de toekomst de uitgave van Weet! Magazine te kunnen realiseren.
Deze rubriek is derhalve slechts een summiere voorbode.< Centraal Bureau voor de Statistiek >
< Algemene Rekenkamer > < Centraal Planbureau >
< Sociaal en Cultureel Planbureau > < Wetenschappelijke Raad >