WOORDEN...

- Verklarende lijst / Nieuwe woorden en termen...

Moraal - Leer van de Plichten en Deugden. Zedenleer. Heersende opvatting over wat men wel en niet behoort te doen. Anno 2004 nog altijd door het groot woordenboek aangereikt als les alternatief voor kinderen, die geen godsdienstig onderwijs genieten m.a.w. mensbeeld en Zijn gebaseerd op Bijbel of ander geloofsboek, in wetenschappelijk zin zit er nog iets mis. Plicht - Zedelijke gebondenheid, wat van iemand geeist wordt door enig gezag boven hem. Deugd - Goed zijn in zedelijke zin, goede eigenschap, hoedanigheid.

 

Das - dat en is samentr.

 

Umami - Jap: puur, ongenaakbaar.
Naam voor in te richten broed-
plaats.


Oproep aan alle...

 

Nieman syn. Niemen - nieuwe man,
niemand, nieuw mens ...gelijk aan... Vran - vrouw is man.
Geheel van nieuwe termen voor nieuwe mensen, waarbij de vrouw gelijk is de man, die handelen zonder gericht te zijn op gewin in fin/mat. zin maar... Onder constructie :-)

Terug / Back...